ڧѧۧܧڧ ߧԧݧڧڧܧڧ ܧڧ
ڧܣ
 
ݧѧӧߧѧ ߧѧ ҧ֧ܧ ӧ ߧѧܧ
ҧէѧӧѧߧڧ
էܧڧ ڧ ֧ܧݧݧѧܧ
֧/ߧڧ
ҧݧاڧӧѧߧڧ
ѧ ҧ֧ܧ
ѧߧէ ڧѧ • ߧ֧֧ާ֧ݡ֧ ڡ
35 ݧڧߧڧ֧ ڧ٧ӧէӧ ܧڧէߧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ
8 ݧڧߧڧ֧ ڧ٧ӧէӧ ܧڧէߧ ߧڧ٧ܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ
8 ݧڧߧڧ֧ ڧ٧ӧէӧ ֧ܧݧݧѧڧܧӧ ݧ֧ ֧ܧ
15 ݧڧߧڧ֧ ڧ٧ӧէӧ ֧
ݧ>>
ߧէڧ
2 ݧڧߧڧ ڧ٧ӧէӧ ֧ܧݧݧѧڧܧӧ ݧ֧ ֧ܧ
էѧ ѧӧܧڣ2009 .
ݧ>>
ߧէڧ
2 ݧڧߧڧ ڧ٧ӧէӧ ֧ܧݧݧѧڧܧӧ ݧ֧ ֧ܧ
էѧ ѧӧܧڣ2010 .
ݧ>>
2 ݧڧߧڧ ڧ٧ӧէӧ էݧ ֧ݧ٧ѧڧ
էѧ ѧӧܧڣ2011 .


ݧ>>
ܧѧڧߧ
2 ݧڧߧڧ ڧ٧ӧէӧ ܧڧէߧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ
էѧ ѧӧܧڣ2012 .
ݧ>>
ۧߧ ҧѧ ڧ ֧ܧݧݧѧڧܧ
ۧߧ ҧѧ ڧ ֧ܧݧݧѧڧܧ

էѧ էѧӧܧڣ2007 -2008 .
ݧ>>
Ambatovy ܧܧ
ѧߧէѧ: էڧѧާ֧ 18.4m 12.7m 10.9m
ݧ>>
֧ߧѧ ѧݧѧۧ٧ڧ ݧߧѧ ܧڧݧ ڧܧݧڧߧߧѧ
ܧݧڧ֧ӧ:8
ҧ֧ޣ60m³
էѧ էѧӧܧڣ2012 .
ݧ>>
ѧߧܧڧ
ܧݧڧ֧ӧࣺ3
ҧ֧ޣ200m³ 350m³ 920m³
էѧ էѧӧܧڣ2012
ݧ>>
ѧߧէ ֧ާܧ էݧ ܧڧݧ اڧէܧ
ܧݧڧ֧ӧࣺ3
ѧߧէѧ:1400m³1800m³2500m³
էѧ էѧӧܧڣ2011-2012
ݧ>>
Copyright © 2013 ا ֧ All Rights Reserved
֧:86+13903115993 E-mail: sales@frp-trading.com